Bærekraft

Med røttene og livet vårt i skogen er vi vel vitende om ansvaret som et globalt klesmerke har for klimaet. Vi streber etter å redusere materialsvinn, kjemikalier og plast som risikerer å havne i naturen.

Med våre røtter i skogen er vi dypt bevisste på ansvaret vi har overfor klimaet som følger med å drive et globalt klesmerke. Vi jobber mot å redusere produksjonsavfall og å minske bruken av kjemikalier og plast som risikerer å havne i naturen.

Bærekraft er en av de viktigste utfordringene vi står overfor i dagens samfunn. Å jobbe med bærekraft betyr å ta ansvar for fremtiden til vårt samfunn og vår planet ved å redusere vår påvirkning på miljøet og bevare våre naturressurser. Ved å integrere bærekraft i våre forretningsmodeller, produkter og tjenester, kan vi skape en mer bærekraftig og rettferdig verden for oss alle å leve i. Bærekraft er også nødvendig for å sikre at våre fremtidige generasjoner har en sunn planet å leve på. Det er viktig å jobbe med bærekraft nå for å sikre en bærekraftig fremtid for oss alle.

Vår ambisjon er å velge en stadig høyere andel bærekraftige alternativer og materialer når vi utvikler våre produkter. Ved kontinuerlig å forbedre kvaliteten på alt utstyr, sikrer vi gradvis lengre levetid for våre produkter. Vi bruker kun miljøvennlige vannavvisende impregneringer, og vi jobber konsekvent med å øke bruken av resirkulerte materialer. Vi krever at alle materialleverandører minst oppfyller EUs kjemikalieregelverk. Vi er medlem av amfori, den ledende globale forretningsorganisasjonen for åpen og bærekraftig handel, og vi oppfordrer våre leverandører til å være sertifisert i henhold til BSCI for rettferdige og trygge arbeidsforhold.

Vi utvikler stadig nye måter å bli bedre, mer transparente og rettferdige på i alle aspekter. Fra design til materialer til produksjon tar vi hensyn til naturen og fremtidige generasjoner i vår streben etter å oppnå et bærekraftig produkt som kan vare lenge. For oss begynner dette arbeidet allerede i designfasen. Vi undersøker nøye markedets etterspørsel og behov, samt inkorporerer våre forbrukeres meninger. Vi tester og reviderer produktene grundig til de oppnår maksimal funksjonalitet og design. Vi gjør dette for å være sikre, helt fra starten, på at vi skaper kvalitetsprodukter som vil vare i mange år fremover. Det er en viktig, betydelig og langsiktig innsats vi har satt i gang.

ISABEL TURESSON, BÆREKRAFTSJEF HOS PINEWOOD

– Dette er en ny rolle hos Pinewood hvor jeg jobber 100 % med bærekraft. Jeg er også en del av produktutviklingsteamet, noe jeg mener er en stor fordel. På den måten jobber jeg fortsatt tett med designteamet og prosessen. Jo tidligere man er en del av prosessen, desto tidligere kan endringer gjøres, sier Isabel Turesson, bærekraftsjef hos Pinewood.

– Bærekraft er veldig viktig for Pinewood, i alle avdelinger. Tidlig ble vi medlemmer av amfori, den ledende globale forretningsforeningen for sosialt ansvar og bærekraftige arbeidsforhold, og i løpet av det siste året har vi intensivert vårt bærekraftsarbeid og jobber innen flere forskjellige områder. Den sosiale bevisstheten er større i dag, og kravene fra både EU og forbrukere har økt etter hvert som bærekraft blir en større og viktigere sak. Vi ønsker å lage gode produkter som utgjør en forskjell. Tidløst design som varer lenge. Vi vil ikke skape hurtigmote med "slitasje"-produkter, for oss er det viktig å ha gjennomtenkte og sikre plagg. Målet vårt er å lage et plagg som blir din favoritt i garderoben i mange år.

VI TAR TAK I VERDENS TO DO-LIST

De Forente Nasjoners bærekraftsmål (UN SDGs), også kjent som Agenda 2030, er et globalt rammeverk rettet mot alle land, selskaper og enkeltpersoner med mål om å utrydde ekstrem fattigdom, bekjempe ulikhet og urettferdighet, og beskytte planeten vår mot skade. De 17 målene er ment å fungere som veiledning og inspirasjon for oss til å endre våre vaner til det bedre.

Hos Pinewood er vi forpliktet til å ta vårt ansvar og har valgt tre globale mål som danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid. Vi mener at disse tre målene er mest relevante for oss og vår virksomhet.

God helse og velvære (FN-mål nr. 3)

Slik jobber Pinewood med dette delmålet:

  • Klare kjemikaliekrav for leverandører/fabrikker
  • Overholder EUs kjemikalielovgivning, REACH
  • Øker andelen produkter som er mer bærekraftige

Anstendige arbeidsforhold og økonomisk vekst (FN-mål nr. 8)

Slik jobber Pinewood med dette delmålet:

  • Øker kontinuerlig antall produkter som er mer bærekraftige
  • Pinewood jobber aktivt med mål 8.7 gjennom amfori BSCI

Bærekraftig forbruk og produksjon (FN-mål nr. 12)

Slik jobber Pinewood med dette delmålet:

  • Klare kjemikaliekrav for leverandører/fabrikker
  • Overholder EUs kjemikalielovgivning, REACH
  • Øker andelen produkter som er mer bærekraftige