Barnsupporter Cancerfonden

Läs mer om hur Pinewood hjälper till att stötta Barncancerfonden.

Vad är Barncancerfonden?

Barncancerfonden är en lokalt förankrad stöd- och påverkansorganisation som arbetar för att varje barn och familj kan leva ett gott och långt liv. Vi ska bekämpa barncancer och dess konsekvenser för den som drabbas idag och i framtiden. Vi lämnar ingen ensam. Här kan du läsa mer om vår värdegrund, historia och hur vi är organiserade.

Tillsammans vill vi bekämpa cancer och stötta forskningen. 

Läs mer om Barncancerfonden