Integritet & Dataskyddspolicy

Vi värnar om din personliga integritet.

Vi värnar om din personliga integritet och oavsett om vi behandlar personuppgifter om dig i egenskap av privatperson, företagskund, samarbetspartner eller leverantör så vill vi skydda din integritet.

Pinewood AB:s dataskyddspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter. Du finner alltid den senaste versionen av vår integritet- och dataskyddspolicy här på vår hemsida och är alltid välkommen att kontakta oss via info@pinewood.se om du har några frågor gällande denna policy.

Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

Genom att lämna dina personuppgifter och använda Pinewood AB:s tjänster samtycker du till att vi använder insamlad information för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla den service du förväntar dig, vid tex leveranser till dig. Du godkänner också att Pinewood AB använder elektroniska informationskanaler för att skicka information till dig.

Personuppgifter du lämnar till Pinewood AB hanteras med respekt och i enlighet med den svenska lagstiftningen om datasäkerhet och GDPR.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Det svenska företaget Pinewood AB, org. nr. 556431-0000, är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller dina uppgifter så länge som du är en aktiv kund och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och regulatoriska krav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Vilken information samlar vi in?

Onlineköp

Vid köp online via Pinewood AB:s webbutik använder vi dina personuppgifter för att hantera ditt köp, behandla dina beställningar och eventuella returer. Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig, hantera dina betalningar, men också för att hantera eventuella klagomål och reklamationer. Vi skickar meddelanden till dig gällande status på dina beställningar.

 • Person- och kontaktuppgifter som exempelvis namn, födelsedatum, adress, e-postadress och telefonnummer
 • Inloggningsuppgifter som exempelvis e-postadress och lösenord
 • Betalningsuppgifter och betalningshistorik
 • Orderinformation som exempelvis din köphistorik
 • Enhetsinformation som exempelvis IP-adress, språkinställningar, plattform, operativsystem

Om du är medlem i Club Pinewood eller har ett Pinewood-konto behandlar vi också dina personuppgifter i anslutning till kontot eller medlemskapet.

Club Pinewood

Som medlem i Club Pinewood kommer vi att skicka Pinewood information till dig via e-post och brev, samt medlemserbjudanden som exempelvis rabatter, förutsatt att du angett att du önskar att få den skickad till dig.

Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap i Club Pinewood. Om du väljer att göra det upphör ditt medlemskap att existera. Vi behåller dina personuppgifter om det finns lagstadgade krav på det och om det pågår en öppen tvist.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in:

 • Identifieringsuppgifter som exempelvis e-postadress
 • Kontaktuppgifter som namn, postadress och e-postadress
 • Födelsedatum (om du väljer att ge oss det)

Vi behandlar även följande kategorier av personuppgifter när du som Club Pinewood medlem gör ett köp online via Pinewood AB:s webbutik:

 • Orderhistorik
 • Leveransuppgifter
 • Betalningsuppgifter

Kundservice

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina förfrågningar, klagomål och reklamationer rörande våra produkter eller dina beställningar, samt vid teknisk support via telefon, e-post och sociala medier. Vi kan även komma att kontakta dig om det är något problem med din order.

Vi kommer att behandla alla uppgifter du förser oss med, inom följande kategorier:

 • Kontaktuppgifter som exempelvis namn, födelsedatum, adress, e-postadress och telefonnummer
 • All korrespondens i ärendet
 • Eventuella betalningsuppgifter och betalningshistorik
 • Eventuell order- och/eller kreditinformation
 • Eventuellt kund- eller medlemsnummer


Direktmarknadsföring

Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig information, marknadsföringserbjudanden, inbjudningar till event via brev, e-postadress, elektroniska kommunikationskanaler och telefonsamtal och vi sparar dina personuppgifter för direktmarknadsföring fram till dess att du drar tillbaka ditt medgivande.

Tävlingar

När du deltar i våra tävlingar hanterar vi följande personuppgifter, för att kunna kontakta dig som tävlingsdeltagare med det som berör tävlingen, såsom att kontakta vinnare vid uppföljning och utskick av priser. När du väljer att delta i en Pinewood tävlingar samtycker du till behandlingen av dina uppgifter. Uppgifterna sparas inte längre än vad de behöver för tävlingen, dock max i 60 dagar.

 • Kontaktuppgifter som exempelvis namn, e-postadress, födelsedatum, postadress och telefonnummer, samt eventuell korrespondens som berör tävlingen

Hemsida

För att förbättra och utveckla användarupplevelsen och servicenivån på Pinewoods hemsida samlar Pinewood AB bland annat in och analyserar följande uppgifter om besökarna:

 • Ip-adress
 • Webbläsare
 • Operativsystem
 • Inloggningssätt
 • Besökta sidor

Cookies även kallat kaka

För att leverera en skräddarsydd upplevelse använder vi oss av så kallade cookies och liknande spårningstekniker. För mer information om hur Pinewood använder cookies, se länk

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter delas inom Pinewood AB. Pinewood AB kommer inte att sälja eller lämna ut dina personuppgifter till tredje part.


Uppgifter som delas eller överförs med utvalda parter, såsom exempel nedan, görs endast för att vi ska kunna tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster till dig. Vi vidtar alla rimliga tekniska och legala åtgärder för att din data hanteras säkert vid överföring eller delning.

 • Leverantörer och underleverantörer inom Logistik- och transportföretag som levererar dina varor.
 • Leverantörer av CRM, datasystem, tryckeritjänster samt e-post-tjänster.
 • Myndigheter. Pinewood AB kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Dina rättigheter?

Tillgång

Du har rätt att när som helst begära tillgång till den information om dig som behandlas av Pinewood AB. Du kan kontakta Pinewood AB som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rättelse

Du har rätt att när som helst begära en rättelse av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga.

Radering

Du har rätt att begära en radering av alla dina personuppgifter som behandlas av Pinewood AB, med undantag för följande situationer.

 • du har en obetald skuld hos Pinewood AB
 • du har ett pågående ärende hos Pinewood AB:s kundservice
 • du har en pågående order hos Pinewood AB som delvis har skickats eller som inte har skickats ännu

Kontakta oss

Vår kundservice tar gärna emot dina frågor kring vår integritet- och dataskyddspolicy. Du når kundservice via info@pinewood.se

Om du anser att Pinewood AB behandlat dina uppgifter felaktigt på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in dina klagomål till en tillsynsmyndighet.