Outlösta Paket

Outlösta Paket

Vad händer om jag inte hämtar ut mitt paket?

Ditt paket ligger vanligen kvar i cirka 7 dagar från ankomstdagen hos ditt ombud. Om du inte hämtar ut ditt paket kommer det att skickas åter till oss.

Vi debiterar för närvarande 300 kr vid outlösta paket. Kostnaden debiteras dig som kund via Klarna.

För mer information om hur länge ditt paket ligger kvar hos ditt ombud. Kontakta ditt uthämtningsställe/ombud.