Hållbarhet


 

Med våra rötter och liv i skogen är vi djupt medvetna om det ansvar ett globalt klädmärke har för klimatet. Vi strävar efter att minska materialspill, kemikalier och de plaster som riskerar att hamna i naturen. 

Hållbarhet är en av de mest viktiga frågorna vi står inför i dagens samhälle. Att arbeta med hållbarhet innebär att ta ansvar för vårt samhälles och vår planets framtid genom att minska vår påverkan på miljön och bevara våra naturresurser. Genom att integrera hållbarhet i våra affärsmodeller, produkter och tjänster kan vi skapa en mer hållbar och rättvis värld för oss alla att leva i. Hållbarhet är också nödvändigt för att säkerställa att våra framtida generationer har en hälsosam planet att bo på. Det är viktigt att arbeta med hållbarhet nu för att säkerställa en hållbar framtid för oss alla.

Vår ambition är att välja en allt högre andel hållbara alternativ och material när vi produktutvecklar. Genom att ständigt öka kvaliteten i all utrustning säkerställer vi successivt en allt längre livslängd i våra produkter. Vi använder oss endast av vattenavvisande impregneringar som är miljövänliga och vi arbetar konsekvent med att öka vår användning av återvunna material. Vi ställer krav på alla materialleverantörer att som minimum följa EU:s kemikalielagstiftning. Vi är medlem i amfori, den ledande globala näringslivsorganisationen för öppen och hållbar handel, och uppmanar våra leverantörer att certifieras enligt BSCI för rättvisa och säkra arbetsförhållanden. 

Vi utvecklar hela tiden nya sätt att bli bättre, mer transparenta och rättvisa i alla led. Från design till material till produktion tänker vi på naturen, kommande generationer och vår strävan efter att nå en hållbar produkt som kan leva riktigt länge. För oss börjar detta arbete redan i designstadiet. Vi undersöker noga efterfrågan och behovet på marknaden, samt väger in våra konsumenters åsikter. Vi testar och omarbetar våra produkter noga tills de når maximal funktion och design. Detta gör vi för att vara säkra, redan från start, att vi skapar kvalitetsprodukter som håller i många år framöver. Det är ett viktigt, stort och långsiktigt arbete som vi har påbörjat.

ISABEL TURESSON, SUSTAINABILITY MANAGER PÅ PINEWOOD

– Det här är en ny roll på Pinewood där jag arbetar 100% med hållbarhet. Jag är även en del av produktutvecklingsteamet, vilket jag tror är en stor fördel. På så sätt arbetar jag nära designteamet och processen. Ju tidigare du är en del av processen, desto tidigare kan en förändring göras, säger Isabel Turesson, hållbarhetsansvarig på Pinewood.

– Hållbarhet är jätteviktigt för hela Pinewood, för alla avdelningar. Vi gick tidigt med i amfori, den ledande globala näringslivsorganisationen för socialt ansvarstagande och hållbara arbetsvillkor, och de senaste åren har vi intensifierat vårt hållbarhetsarbete och arbetar inom en rad olika områden. Den sociala medvetenheten är större idag och kraven från både EU och konsument har ökat då hållbarhet blir en allt större och viktigare fråga. Vi vill göra bra produkter som gör skillnad. Tidlös design som håller länge. Vi vill inte skapa fast fashion med ”slit och släng”-produkter, utan för oss är det viktigt med genomtänkta och säkra plagg. Vårt mål är att skapa ett plagg som kommer att bli din favorit i garderoben, under många år.

 

VI TAR OSS AN VÄRLDENS ATT-GÖRA-LISTA

De Förenta Nationernas hållbara utvecklingsmål (UN SDGs), även kallade Agenda 2030, är en global ram riktad till alla länder, företag och individer med målet att avsluta extrem fattigdom, bekämpa ojämlikhet och orättvisa samt skydda vår planet från skador. De 17 målen är menade att fungera som vägledning och inspiration för oss att förändra våra sätt till det bättre. 

På Pinewood åtar vi oss att ta vårt ansvar och har valt ut tre globala mål som utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete. Vi tror att dessa tre mål är mest relevanta för oss och vår verksamhet.

• God hälsa och välbefinnande (FN-mål nr 3)

Hur Pinewood arbetar mot detta delmål:

- Skärpta kemikaliekrav för leverantörer och tillverkningsenheter

- Följer EU:s kemikalielagstiftning, REACH

- Öka andelen produkter som är mer hållbara

• Goda arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (FN-mål nr 8)

Hur Pinewood arbetar mot detta delmål:

- Kontinuerligt öka antalet produkter som är mer hållbara

- Pinewood arbetar aktivt med mål 8.7 genom amfori BSCI

• Hållbar konsumtion och produktion (FN-mål nr 12)

Hur Pinewood arbetar med detta delmål:

- Skärpta krav på kemikalier för leverantörer och tillverkare

- Arbetar enligt EU:s kemikalielagstiftning, REACH

- Öka andelen av produkter som anses vara mer hållbara